Pôžičky online 2019!

Úvery na Slovensku. Nájdite najnižšie úrokové sadzby a zvoľte si vhodné pôžičky.

Zásady ochrany súkromia

Zhromažďovanie údajov

Oznamujeme, že spoločnosť MoneyGuru24.com nezhromažďuje a/alebo nespracováva žiadne osobné údaje klientov. Počas používania tejto stránky nemusíte poskytnúť žiadne osobné údaje. MoneyGuru24.com nezodpovedá za žiadne údaje, ktoré zhromažďujú a/alebo spracovávajú finančné spoločnosti zobrazené na tejto webovej stránke. Poskytuje iba informácie slúžiace na porovnanie rozličných finančných spoločností. Kvôli Vašej finančnej bezpečnosti a v záujme bezpečnosti Vašich osobných údajov Vám odporúčame pozorne si prečítať Zásady ochrany súkromia, Podmienky a ďalšie informácie uvedené na webovej stránke konkrétnej finančnej spoločnosti, ktorú prostredníctvom MoneyGuru24.com alebo akýmkoľvek iným spôsobom nájdete.

Súbory cookies

Na našej webovej stránke využívame súbory cookies (údaje, ktoré sa kvôli vedeniu záznamov prenášajú z MoneyGuru24.com na Váš pevný disk), aby sme Vám poskytli podľa možnosti čo najvyšší komfort súvisiaci s jej používaním. Počas prehliadania MoneyGuru24.com budú na Váš počítač ukladané súbory cookies, aby sme pochopili, čo Vás zaujíma, a aby sme Vám vedeli doručiť obsah prispôsobený Vašim záujmom. Vzťah k reklamným serverom: nemáme partnerstvo ani žiadne špeciálne vzťahy so žiadnou spoločnosťou prevádzkujúcou reklamné servery.

Webové stránky tretích strán

Obsah MoneyGuru24.com tvoria odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré MoneyGuru24.com nevlastní a nemá nad nimi kontrolu. Za postupy pri ochrane súkromia alebo za obsah takýchto webových stránok tretích strán nenesieme zodpovednosť. Stránky pod odkazmi nemáme pod kontrolou ani v prípadoch, ak existuje nejaké prepojenie medzi MoneyGuru24.com a takouto webovou stránkou tretej strany. Každá stránka pod týmito odkazmi má vlastné, nezávislé zásady ochrany súkromia alebo postupy pri zhromažďovaní údajov. Ak navštívite nejakú webovú stránku pomocou odkazu na niektorej z našich stránok, odporúčame Vám pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov a pri akomkoľvek kontakte s takouto webovou stránkou pozorne si prečítať zásady ochrany súkromia tejto webovej stránky.

Verejné fóra

MoneyGuru24.com môže vytvárať četovacie miestnosti, fóra, blogy, komentáre k príspevkom a stránky s osobnými profilmi, ktoré budú k dispozícii používateľom. Nezabúdajte, že akýkoľvek údaj, ktorý sa rozhodnete v týchto priestoroch zverejniť, sa stane verejne dostupný a stáva sa vlastníctvom MoneyGuru24, a takýto údaj môžeme použiť akýmkoľvek spôsobom, ktorý uznáme za vhodný. Pri rozhodovaní o odoslaní akýchkoľvek údajov a materiálov musíte dbať na zvýšenú opatrnosť.

Zásady vzťahujúce sa na neplnoleté osoby

Deti by si pred používaním tejto webovej stránky vždy mali pýtať súhlas rodičov. Na MoneyGuru24.com nesmie neplnoletá osoba (osoba mladšia ako 18 rokov) nikdy posielať alebo pridávať osobné údaje. Neplnoleté osoby nie sú oprávnené zúčastňovať sa žiadnej súťaže.

Finančné vzťahy

Upozorňujeme, že MoneyGuru24.com môže mať s niektorými z obchodníkov/predajcov, ktorí sa na tejto webovej stránke spomínajú, finančné vzťahy. Ak bude niektorý z odkazov, ktorý je obsahom tejto stránky, využitý na lokalizáciu nejakého obchodníka/predajcu a spotrebiteľ sa rozhodne s takto nájdeným obchodníkom/predajcom vygenerovať obchod, MoneyGuru24.com môže byť kompenzované.

Kontakt na MoneyGuru24.com

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto Zásad ochrany súkromia nás kontaktujte, prosím.

MoneyGuru SIA
Registračné číslo: 41503072001
Adresa: Calispurva 27, Balozi, Latvia, LV-2128
E-mail: partner@moneyguru24.com
Banka
Banka: Swedbank AS
Číslo bankového účtu: LV15HABA0551039971895
SWIFT kód: HABALV22

Tieto Zásady ochrany súkromia sú platné od Apríla 2014 a nahrádzajú všetky predošlé verzie našich Zásad ochrany súkromia.

MoneyGuru SIA, Address: Cālīšpurva street 27, Baloži, Latvia, LV-2128
Registration number: 41503072001 Bank: Swedbank AS, E-mail: partner@moneyguru24.com
Copyright © MoneyGuru 2012-2019. All rights reserved.

Používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies.