Pôžičky online 2020

Nájdite najnižšie úrokové sadzby a zvoľte si vhodné pôžičky

Minimálna výška úveru

2 000 €

Maximálna výška úveru

25 000 €

Minimálny termín

6 mesiacov

Maximálny termín

8 rokov

RPMN

5.90 - 11.46 %

Vek minimálne

18 rokov

205

Reprezentatívny príklad: Pôžička: 6 000 €, Termín: 48 mesiacov, Mesačná splátka: 151,89 €, Celková výška úveru: 7 290,72 €, RPMN: 10.36 %
Poznámka! Celková splatná čiastka závisí na výške úveru, úrokovej sadzbe, termínoch a individuálnej úverovej spôsobilosti.

Minimálna výška úveru

350 €

Maximálna výška úveru

24 000 €

Minimálny termín

12 mesiacov

Maximálny termín

96 mesiacov

RPMN

9.37 - 14.10 %

Vek minimálne

18 rokov

126

Reprezentatívny príklad: Pôžička: 6 000 €, Termín: 72 mesiacov, Mesačná splátka: 111,35 €, Celková výška úveru: 8 017,31 €, RPMN: 10.54 %
Poznámka! Celková splatná čiastka závisí na výške úveru, úrokovej sadzbe, termínoch a individuálnej úverovej spôsobilosti.

Minimálna výška úveru

50 €

Maximálna výška úveru

2 000 €

Minimálny termín

3 mesiacov

Maximálny termín

24 mesiacov

RPMN

11.0 - 50 %

Vek minimálne

18 rokov

21

Reprezentatívny príklad: Pôžička: 1 000 €, Termín: 24 mesiacov, Mesačná splátka: 53.37 €, Celková výška úveru: 1 300.92 €, RPMN: 25 %
Poznámka! Celková splatná čiastka závisí na výške úveru, úrokovej sadzbe, termínoch a individuálnej úverovej spôsobilosti.

Užitočné informácie o právach a ochrane spotrebiteľa a finančných produktoch

Skôr ako si požičiate

Predtým, ako si peniaze požičiate, by ste sa mali sami seba opýtať, či ich naozaj potrebujete, a či si splátky za prostriedky, ktoré sa chystáte si požičať, môžete dovoliť. Predtým, ako si požičiate, sa spýtajte sami seba:

 • Môžem nákup odložiť do doby, kým si ho budem môcť dovoliť aj bez úveru?
 • Ak je nákup súrny, dokážem ho zrealizovať aj nejako inak? Môžem napríklad požiadať zamestnávateľa o výplatu pred termínom či požičať si od rodiny alebo priateľov.
 • Ak nákup nesúri, dokážem si toľko našetriť?

Nikdy by ste si nemali brať úver, ak:

 • Úver potrebujete na splatenie iných úverov.
 • Máte sústavne jeden alebo viac úverov.
 • Už máte nejaké nesplatené dlhy a/alebo omeškané platby.
 • Si nie ste istý, či budete úver schopný splatiť načas.

Ak ešte stále cítite potrebu vziať si úver, mali by ste sa zamerať na nasledovné:

Skontrolujte si svoje prímy a výdavky a zamyslite sa, či budete schopný zaplatiť všetky svoje účty a dlhy. Vyrátajte, aké mesačné splátky si budete môcť dovoliť. Ak váš rozpočet ukáže, že nemáte peniaze na ďalšie splátky navyše, znamená to, že si úver nemôžete dovoliť.

Neprijmite hneď prvý úver, ktorý Vám ponúknu, porovnajte viacero veriteľov, aby ste mali istotu, že dostanete najlepšiu možnú ponuku na úver.

Ak chcete získať úver, musíte spĺňať tieto požiadavky:

 • Musíte mať 18 - 65 rokov.
 • Musíte byť občanom Slovenskej republiky.
 • Musíte mať bankový účet vedený na Vaše meno.
 • Nesmiete mať žiadne nesplatené dlhy.

Uistite sa, že máte kompletnú dokumentáciu, ktorú by od Vás veriteľ mohol požadovať:

 • Pre zamestnancov: potvrdenie zamestnávateľa o stabilnom príjme.
 • Dôchodcovia: potvrdenie o poberaní riadneho alebo invalidného dôchodku.
 • Doklady totožnosti – pas alebo občiansky preukaz.
 • Výpis z Vášho bankového účtu.

APR

Ročná percentuálna sadzba (Annual Percentage Rate – APR) predstavuje ročné náklady (v %) z úveru. APR berie do úvahy faktory ako napríklad úrokovú sadzbu a prípadné iné poplatky a platby. Pre jednoduchšie porovnanie jedného úveru s inými podobnými úvermi Vám veriteľ musí ešte pred podpísaním úverovej zmluvy povedať APR.

Napríklad:

Veriteľ A ponúkne
2000 € na 1 rok
s APR vo výške 10.3 %
Veriteľ B ponúkne
2000 € na 1 rok
s APR vo výške 11.4 %

Ako vidno, podľa hore uvedeného scenára sa viac oplatí požičať si od veriteľa A, keďže od neho dostanete rovnaký objem prostriedkov s tou istou splatnosťou, ale Vaše mesačné splátky budú nižšie.

Je však dôležité mať na pamäti, že APR by ste mali používať len na porovnávanie úverov s podobnými parametrami. Nemá žiadny význam porovnávať napríklad APR rýchleho krátkodobého úveru s APR štandardného úveru s dlhšou splatnosťou.

Úverové náklady a poplatky

 • Poplatok za predčasné splatenie úveru: Ak sa rozhodnete úver platiť predčasne, môžete byť vyzvaný na zaplatenie tohto poplatku. Tento poplatok sa vypočíta zo sumy, ktorú veriteľovi ešte dlhujete, a z doby, ktorá zostáva do splatnosti.
 • Pokuty za omeškanie platby: Ak sa omeškáte s platbou, zvyčajne ste musíte zaplatiť pokutu za omeškanú platbu, dajte si preto záležať na tom, aby ste vždy zaplatili načas, aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom. Nezabúdajte tiež na to, že to môže ovplyvniť Váš úverový rating, čo by Vám v budúcnosti mohlo sťažiť získanie úveru.
 • Právne poplatky: V prípade nesplatenia úveru sa môže Váš veriteľ pokúsiť získať dlžnú sumu súdnou cestou. V takomto prípade od Vás môže požadovať úhradu súvisiacich výdavkov.

Ak nie ste schopný včas splatiť úver

 • Okamžite kontaktujte svojho veriteľa, aby ste si prediskutovali Vaše platobné podmienky.
 • Úverové prázdniny: odklad splatnosti úveru na určitú dobu sa nazýva úverové prázdniny. V istých prípadoch Vám umožnia úverové prázdniny, napríklad v čase prechodnej pracovnej neschopnosti alebo pri strate zamestnania. Vo väčšine prípadov sa úverová dovolenka poskytuje na dobu od jedného mesiaca do jedného roka. Toto je bežné pri úveroch s dlhou lehotou splatnosti.
 • Poistenie schopnosti splatiť úver: Úver je možné poistiť, čo Vás ochráni pred rizikom, že by ste stratili platobnú schopnosť. Pred podpísaním úveru sa u veriteľa informujte, či je možné ho poistiť.

Podmienky úveru

Zvoľte najkratšiu možnú dobu splatnosti, akú si môžete dovoliť. Vďaka nižším mesačným splátkam sa dlhšia splatnosť môže zdať na prvý pohľad príťažlivejšia, nakoniec sa však môže ukázať, že celková zaplatená suma bude vyššia. Ak si to môžete dovoliť, je lepšie zobrať úver s kratšou dobou splatnosti a platiť vyššie mesačné splátky.


Operátorom MoneyGuru24.com nie je banka alebo veriteľ. MoneyGuru24.com predstavuje niekoľko zvolených veriteľov a nie je kompletným zoznamom Vašich finančných možností, teda Vám nebude účtovaný akýkoľvek poplatok za používanie tejto služby. Na tejto internetovej stránke nemusíte poskytovať svoje osobné údaje. Všetky osobné a finančné dáta, ako aj informácie o zamestnaní by mali byť poskytnuté banke/ručiteľovi pre prijatie Vašej žiadosti o pôžičku. Moneyguru24.com nie je zodpovedný za tie finančné dohody, ktoré boli vytvorené cez odkazy zobrazené na našich stránkach. Používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. Odporúčame Vám si vždy najskôr prečítať všetky informácie o zvolenej inštitúcii, ako aj zvážiť si svoj vlastný finančný stav a schopnosť splácania spláto.

FAQ

 • Mal/a by som uvažovať o pôžičke?

  Pokiaľ sa ocitnete v nečakanej situácii vyžadujúcej si väčšiu sumu peňazí, napríklad dostanete obzvlášť vysoký účet za služby, najskôr sa o probléme porozprávajte s osobou, ktorou je tento účet vystavený a vysvetlite jej Vašu situáciu. Mohli by ste sa dohodnúť na dlhšej dobe splatnosti, poprípade úhrade splátok. V prípade, že nie je možné dosiahnuť ani jednu z vymenovaných možností, môžete začať uvažovať o pôžičke. V prípade, že máte problém s financiami, pôžička by mohla situáciu iba zhoršiť. Za každých okolností si buďte vedomí svojej finančnej situácie.

 • Koľko za to zaplatím?

  Úrokové sadzby sú v každej finančnej spoločnosti rozdielne - práve v tomto momente sa stáva MoneyGuru24.com veľmi užitočným, nakoľko môžete porovnávať úroky a podmienky pre získanie pôžičky, ako aj zmluvné podmienky za účelom nájdenia najlepšej stratégie pre získanie pôžičky podľa Vašich potrieb.
  Odporúčame si vždy prečítať text písaný malým písmom na stránkach poskytovateľa Vašej pôžičky, avšak vo väčšine prípadov sa nemusíte báť akýchkoľvek skrytých nákladov alebo administračných poplatkov. Buďte teda opatrní pri Vašich platbách.

 • Ako môžem získať pôžičku?

  Prihlasovanie sa a získavanie pôžičky je jednoduchá činnosť. Na získanie pôžičky sa môžete prihlásiť cez internetový formulár. Aby ste mohli získať takýto druh pôžičky musíte mať viac než 18 rokov, byť zamestnaný s pravidelným mesačným príjmom a mať bankový účet.
  Aj napriek tomu že žiadosť je jednoduchá, nemali by ste sa ponáhľať k získaniu pôžičky. Buďte pozorní a čítajte všetky informácie, text písaný malým písmom a podmienky týkajúce sa pravidiel finančnej spoločnosti, ktorá sa Vám bude javiť ako tá najvhodnejšia po porovnávaní všetkých možností na MoneyGuru24.com.

 • Čo sa stane v prípade, že nie som schopný/á splatiť moju pôžičku?

  V prípade, že omeškáte s platbou alebo nezvládnete splatiť svoj dlh a nie ste schopní dosiahnuť dohodu na predĺženie dátumu splatnosti, je celkom pravdepodobné, že veriteľ zanechá vo Vašom finančnom súbore zlú značku. Toto môže spôsobiť problémy pri získavaní pôžičky, leasingu alebo inej finančnej služby v budúcnosti. Vážne prípady nesplatených dlhov (omeškaných platieb) môžu byť prednesené až na súde. V takom prípade budú k Vašej dlžnej sume pričítané aj trovy súdneho konania. Pre viac informácií o spôsobe predlžovania splatností pôžičiek, riešenia problémov s neplatením alebo oneskorenými platbami navštívte internetovú stránku svojho veriteľa.

MoneyGuru SIA, Address: Cālīšpurva street 27, Baloži, Latvia, LV-2128
Registration number: 41503072001 Bank: Swedbank AS, E-mail: partner@moneyguru24.com
Copyright © MoneyGuru 2012-2020. All rights reserved.

Používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies.